Serial Hadits Penguat Perjuangan #9

*By Yasin Muthohar Mudier Ma’had al-Abqary Serang Banten*

عن شداد بن أوس – رضي الله عنه – قال: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «يا شداد بن أوسٍ إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فأكثر هؤلاء الكلمات: …….. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ

Diriwayatkan dari Syadad bin Aus – رضي الله عنه – dia berkata :Rasulullah – صلى الله عليه وسلم – telah bersabda : wahai Syadad bin Aus jika engkau melihat manusia telah menimbun emas dan perak maka perbanyaklah membaca doa-doa ini

Ya Allah Sunmgguh aku memohon ekpada Allah keteguahn hati/istiqomah dalam urusan agam ini dan tekad bulat terhadap kebaikan……. HR. ATh-Thabrany.

Doa di atas adalah sepenggelan doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Syadad bin Aus agar diberi keistiqomahan dan tekad bulan (kemuan kuat) /azam terhadap kebaikn di saat manusia sudah abai dengan urusan agama dan meremehkan kebaikan disebabkan sibuk dengan urusan dunia.

Al-azmu atau al azimah adalah عقد القلب على إمضاء الأمر kebulatan hati untuk melangsungkan suatu urusan.

Al – Rusydu artinya kebaikan (al-sholah,Al-khaoir) dan ketaatan. Rasulullah bersabda :
ومن يطع الله فقد رشد
Siapa yang taat kepada Allah sungguh dia telah ada dalam kebaikan (telah mendapat petunjuk).
Al-Rusydu juga adalah lawan dari al-Ghayyu (kesesatan). Sehingga Al-Rusydu bias diartikan juga dengan petunjuk.

Allah berfirman :
قد تبين الرشد من الغي

Telah jelas perbedaan petunjuk dari kesesatan
Jadi al-Azimah ala al-Rusydi artinya bertekad bulat untuk melakukan kebaikan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terkadang ada orang mengetahui kebaikan, mengetahui petunjuk. Namun tidak menjalankannya, karena dia tidak memiliki tekad bulat. Karena Tekad bulat untuk menunaikan kebaikan, untuk menjalankan petunjuka Allah, yaitu syariat agamanya adalah sumebr dari segala kebaikan.

Kita tidak akan memiliki tekad bulat untuk menunaikan kebaikan dalm hidup ini kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itulah Rasulullah mengajrkan kita untuk memohon tekad bulat itu kepada Allah. Dalam hadit lain rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa :
اللَّهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري
Ya Allah jagalah aku dari keburukan diriku dan berikan tekad bulat terhadap yang paling baik dari urusanku.

Memiliki azam di zaman fitnah adalah salah satu kunci selamat di zaman fitnah. Yaitu di saat manusia sudah berpaling dari agama, sudah meremehkan urusan agama. Di saat seperti itu , dibutuhkan orang-orang yang memiliki tekda bulat untuk menjalankan perintah agama. Merekalah yang akan menjadi penyelamat umat dari keburukan dan kehancuran.

Memiliki tekad bulat juga merupakan kunci meraih cita-cita dan kemenangan. Menggapai cita-cita untuk memenangkan agama Allah di zaman fitnah tidaklah mudah. Banyak halangan dan rintangan yang siap menghadang. Hanya orang-orang yang meimliki tekad bulatlah yang akan istiqomah menjalankan agama dan meraih kemenangan dalam pertarungan antara haq dan bathil.

Orang yang memiliki tekad bulat terhdap agama, dia tidak akan ragu-ragu dalam beramal. Dia akan memiliki kekuatan tanpa tanding, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Itulah salah satu rahasia kekuatan para nabi,para sahabat dan para pejuangn pendahulu kita. Mereka adalah ulul azmi, orang-orang yang memiliki tekad bulat, sekuat baja.

DR.Najieh Ibrahim menyatakan :
الدين يقوم على أكتاف أولي العزمات
Agama ini akan tegak di atas pundak orang-orang yang memiliki tekad bulat.

Al-Mutanabi pernah melantunkan syair :

على قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ # وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ
وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها # وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ

Perkara-perkara yang besar akan datang –sesuai dengan kadar orang-orang yang memiliki tekad bulat. Segala kemulian akan datang sesuai dengan kadar orang-orang mulia.
Dalam pandangan orang kecil (yang tidak memiliki tekad bulat) perkara-perkara yang kecil akan menjadi besar. Dan Perkara-perkara yang besar akan menjadi kecil dalam pandangan orang-orang yang besar (yang memiliki tekad bulat).

Perjuangan menegakan khilafah di zaman adalah perkara besar. Urusan ini akan dipandang berat oleh orang-orang yang tidak bertekad bulat. Sebaliknya bagi orang-orang yang bertekad bulat, insya Allah menegakan khilafah bukanlah perkara yang yang berat izin Allah.

Semoga kita diberi tekad bulat untuk menunaikan segala ketaatan. Termasuk ketaatan terbesar dalam hidup kita, yaitu mengakan Agama Allah, menegakan kembali khilafah Islamiyah. Sebagaimana dilakukan oleh para Sahabat rasulullah SAW.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Serial Hadits Penguat Perjuangan #6

  روى مسلم أنَّ سعدَ بن أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال له ابنهُ عُمَرُ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *