Khilafah Bukan Ajaran Islam? Simak Penuturan Ulama ASWAJA KH Rokhmat S. Labib!

Tentu tidak bijak menanyakan tunjukan kata dan dalil Khilafah dalam al-Quran. Sesungguhnya pertanyaan itu tidak untuk mengetahui tapi ingin melemahkan pemahaman. Padahal jelas sumber hukum tidak hanya al-quran. Ada sunnah, ijma’ sahabat, dan qiyas.

Tentang khilafah banyak dijelaskan dalam hadits nabi. Secara jelas dalam hadits umat Islam mengalami 5 masa generasi. Masa kenabian, khulafa’ur rasyidin, mulkan ‘adhon, mulkan jabriyan, dan khilafah kedua.

Simak penuturan lengkapnya dari Ulama Aswaja KH Rokhmat S. Labib, di video berikut ini.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …